Administrasjonsutvalget har arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, administrasjonsordninger, likestilling og organisasjonsutvikling som sitt ansvarsområde, dvs forholdet mellom Nordreisa kommune som arbeidsgiver og våre arbeidstakere.

Administrasjonsutvalget skal sørge for utviklingen av kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk, slik at medarbeiderne som ressurs blir i stand til å løse kommunens prioriterte oppgaver.

 

Reglement for administrasjonsutvalget

 

Administrasjonsutvalg 2019-2023

Hilde Nyvoll (Ap)                             

Karl-Gunnar Skjønsfjell (H)

Tor-Arne Isaksen (Krf)

Sigrund Hestdal (Ap)

 1. Sigleif Pedersen (Ap)
 2. Herborg Ringstad (H)
 3. Rune Benonisen (Ap)
 4. Anne Rose Mikkelsen (Krf)
 5. Terje Olsen (H)
 6. Agnes Bjørgve (Ap)

Olaug Bergset (Sp)

Harald Evanger (Sp)

 1. Tanja Birkeland (Sp)
 2. Svein-Erik Falk (Sp)
 3. Ragnhild Dyrstad (Sp)
 4. Ola Dyrstad (Sp)

Anne Kirstin Korsfur (FrP)

 1. Rikke G. Larsen (FrP)
 2. John Karlsen (FrP)
 3. Bjørn Garden (FrP)
Leder: Hilde Nyvoll (Ap)
Nestleder: Karl-Gunnar Skjønsfjell (H)
 
Representanter fra organisasjonene:                     Personlig vara:
1. Fagforbundet v/Rodner Nilsen                                Birgitta Davidsen
2.Utdanningsforbundet v/Ola Dyrstad                        Sykepleierforbundet
3. Fagforbundet v/Bodil Mikkelsen                             Linda Severinsen