Vi har gymsalen (åpner 1. november) på Storslett skole til disposisjon onsdager kl 17-19. Vi ønsker derfor tilbakemelding fra dere foresatte, om det er interesse for dette.

På denne gruppen skal alle med spesielle behov kunne delta, og det legges opp til at foreldre må delta for å gjennomføre aktiviteten. Gi gjerne tilbakemelding på mail, men jeg kan også kontaktes på 77 77 08 54. Samtidig ønsker jeg at foreldre som har barn med spesielle behov, og som kan tenke seg å sitte i STØ-FRI gruppe, tar kontakt.

Hilsen koordinator for støttekontakttjenesten
Lisbeth Berg

lisbeth.berg@nordreisa.kommune.no  
Tlf 777 70854/ 777 70869
Sms kan i arbeidstiden sendes 907 34 918