Fullmakt - skjema for oversending av journal

Ta utskrift av skjema, fyll det ut og send det til legekontoret.
spøyte

Vaksinering

Vaksine utføres ved Familiesenteret, tlf 77 58 82 00. Vaksinering mot influensa utføres hver høst etter nærmere annonsering.

Legetjenester

Avdelinga gir allmennlegetilbud til personer som bor og oppholder seg i kommunen. Øyeblikkelig hjelp, timebestilling og annen kontakt på dagtid: Tlf. ...
Vaksinasjon_01_liten

Vaksinering mot svineinfluensa

Det er fortsatt mulig å vaksinere seg mot svineinfluensa og her finner du opplistet hvem som er anbefalt 2. gangs vaksinering.
Web levert av CustomPublish AS