Arbeidstilsynets har vært på besøk på teknisk avdeling

Arbeidstilsynet besøkte anleggsavdelinga i Nordreisa kommune onsdag 31.08.11. Formålet med tilsynet var gjennomgang av biologisk og kjemisk helsefarer for arbeidstakere som arbeider med avløp og avløpsvann.
vannglass-ny
Arbeidstilsynet fokuserte på ivaretakelse av hygiene slik at kloakk ikke smitter drikkevannet.

Arbeidstilsynet ga foreløpig muntlig tilbakemelding om at de er imponert over Nordreisa kommunes system for arbeid på vann og kloakkanlegg, og den måten drikkevannsforsyningen beskyttes mot påvirkning fra kloakkvann. Likevel er det noen mindre ting som må forbedres og som kommunen vil få merknader på. Dette gjelder i hovedsak dokumentasjon av kurs og opplæring.
Web levert av CustomPublish AS