bufdir

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – utlysning for 2021

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og un...
Barn i barnehage

Søknadsfristen til hovedopptaket barnehageåret 2020/2021 er 1. mars

Siste frist for søknad er tirsdag 1. mars 2020. Opptaket er samla for de kommunale og private barnehagene. Søkere som står på venteliste inneværende b...
Barnehage

Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid - søknadsfrist 30. april 2019

Det er lovbestemt av ingen husholdning skal behøve å betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Etter søknadsfrist kan man innvi...
Lov og rett

Barnehagemyndighet i Nordreisa kommune

Jfr. Lov om barnehager § 8, er kommunen lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal påse at alle barnehager i kommunen drives i tråd med de krav som se...
Barn med paragraf

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Siste revidering av vedtektene ble gjort i Nordreisa kommunestyre den 01.04.20, og er for tiden gjeldende.
Banner barnehagefakta.no

Barnehagetilbudet i Nordreisa på barnehagefakta.no

Barnehagefakta er en enkel måte å gi innbyggere oversikt over barnehagetilbudet i kommunen, både med kart og nøkkelinformasjon om hver enkelt barnehag...
Lansering hjemmesider

Lansering av nye hjemmesider for skoler og barnehager

De kommunale grunnskolene og barnehagene har i år jobbet med å få egne hjemmesider, og vi er stolte av å kunne presentere disse for våre innbyggere.
Barnehagedagen 2017

Barnehagedagen 2017

Barnehagedagen tirsdag 14. mars markeres på Nord-Troms videregående skole. Slagord: «Vi vil leke!». Årets tema er å legge til rette for lek og venn...
Barn slår hjul

Rett til plass i barnehage i 2017

I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 har Stortinget fattet vedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass. Retten skal tre i ...
Web levert av CustomPublish AS