Opptak SFO

Søknadsfrist til skolefritidsordningen (SFO)

Søknadsfrist til skolefritidsordningen (SFO) for 2021/2022 er 1.april. Husk at du må søke barnet ditt inn på SFO for hvert nytt skoleår.
Moan skole

Femteklassingene i Nordreisa gjør det bedre på nasjonale prøver!

Resultatene fra årets nasjonale prøver viser at elevene på 5. trinn i Nordreisa har fin framgang. Elevene våre har en økning med to skalapoeng på alle...
SFO

Har du barn på 1. og 2. årstrinn i skolefritidsordningen (SFO) kan du søke om reduksjon i foreldrebetalinga

NB! Vi gjør oppmerksom på at søknadene vil være ferdigbehandlet innen 30.november.
SFO

Vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune 2020
Torghatten busser

Informasjon om skoleskyss Sørkjosen –Storslett t/r for elever som hører til Moan- og Storslett skole

Busselskapene forholder seg til nasjonale retningslinjer ved smittevern skoleskyss. Dette fører blant annet til at skolebussene kjører med redusert ka...
Skolebarn innmelding

Innmelding av nye elever i de kommunale grunnskolene - frist 1. mars

Barn født i 2013 begynner i 1. klasse fra høsten 2019. Foresatte må melde inn barna i skolen. Frist for innmelding er 1. mars.
Barn med skolesekk

Opptak til SFO - skolefritidsordningen 2019/2020

Søknadsfrist for opptak i SFO er 1. april. Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn, samt barn med spesiell...
Skolebarn innmelding

Innmelding av nye elever i de kommunale grunnskolene - frist 1. mars

Barn født i 2012 begynner i 1. klasse fra høsten 2018. Foresatte må melde inn barna i skolen. Frist for innmelding er 1. mars.
Lansering hjemmesider

Lansering av nye hjemmesider for skoler og barnehager

De kommunale grunnskolene og barnehagene har i år jobbet med å få egne hjemmesider, og vi er stolte av å kunne presentere disse for våre innbyggere.
Web levert av CustomPublish AS