Mandag 09. august starter asfaltering av Svartfossveien fra kryss Biltoveien og til snuplass Vangen. Arbeidet er forventet å være mandag kveld før kl 21. Veien vil være stengt fra klokken 08.00 til de avslutter for dagen. Det vil være perioder hvor trafikk slipper i gjennom. Gjennomslipp av trafikk tilpasses arbeidet og har derfor ingen nøyaktige tidspunkter, men ventetid må påregnes. For nærmere informasjon om arbeidet kontakt asfaltbas NVA på stedet. Vi beklager ulempen dette medfører. For spørsmål kontakt 488 94 452.