Følgende vilkår må være oppfylt for å få pengene tilbake:

1. Leie må være bestilt i BOOKUP.

2. Leie må være betalt via VIPPS.

3. Leieforholdet må avlyses i BOOKUP senest 2 dager før leiedato.

4. Skjemaet «KRAV OM TILBAKEBETALING» må være kommunen i hende senest samme dag som leieforholdet var bestilt opprinnelig.

Gå inn på skjemaet «KRAV OM TILBAKEBETALING», fyll inn og send det til postmottak@nordreisa.kommune.no.