Avlastning og støtte

Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Både den som gir og den som mottar avlastning skal tas med i planleggingen.

Støttekontakt / miljøarbeidertjenesten er en tjeneste som skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid, baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger. Mange grupper kan ha behov for støttekontakt: barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjonshemmede, innvandrere som er ukjent med det norske samfunn, familier med sammensatte problemer og rusmisbrukere er noen slike grupper.

Les våre tjenestebeskrivelser for utfyllende informasjon:

  • Avlastning for barn og unge
  • Avlastning Sykehjem 
  • Støttekontakt / miljøarbeidertjenesten

Kontaktinformasjon: Sonjatun Helsesenter, telefon 77 58 81 30

Web levert av CustomPublish AS