Sosialtjenesten innvilger avlastning til familier som har et tyngende omsorgsansvar på grunn av barnets funksjonshemming.

Ta kontakt med Lisbeth Berg på telefon 777 70851 eller send en mail til: lisbeth.berg@nordreisa.kommune.no

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.