Avtalegiro

Du kan opprette avtalegiro for å betale faste kommunale fakturaer. Avtalegiro er en tjeneste for automatisk regningsbetaling.

 
Du kan benytte Avtalegiro ved betaling av faste regninger som kommunale avgifter, barnehage, skolefritidsordning, husleie og hjemmetjeneste.
 
Avtalegiro er enkelt, du slipper bryderiet med å foreta betalingen selv og regninga belastes automatisk på forfallsdato. Det eneste du må passe på er at det er penger på kontoen som skal belastes. Dersom belastningen ikke kan utføres vil du få en melding om dette. Kontoutskriften din vil gi deg oversikt over de betalte regninger.
 
Å opprette avtalen er enkelt. Finn fram siste regning på den tjenesten du vil ha på avtalegiro, eller kontakt økonomiavdelinga for å få kid nummer. Kontakt så din bank og sammen oppretter dere avtalen. Husk at hver tjeneste (eks. husleie, barnehage osv.) må ha hver sin avtale.
 
Tlf økonomiavdelinga: 77 58 80 24
Web levert av CustomPublish AS