Barnehage i Nordreisa kommune

I Nordreisa har vi full barnehagedekning. Vi har tilsammen ni barnehager hvor Nordreisa kommune eier og driver 5. Alle private og kommunale barnehager er en del av et samordnet opptak, hvilket betyr at det kun skal brukes et søknadsskjema og en søknadsfrist. Man kan søke om plass gjennom hele året, men søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars.

barnehageleker

Nordreisa kommune tilbyr plasser fra 50 til 100 %. Barnehageplassene må som utgangspunkt benyttes som hele dager. Ved ledige plasser i barnehagene kan det innvilges midlertidige plasser. Søknader om midlertidig plass vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det selges enkeltdager. For barn som ikke har plass i barnehage vil dette vurderes i forhold til behov for tilvenning, barnegruppe og personalsituasjon. De kommunale barnehagene har åpent mellom klokka 07.30 - 16.30. Ved behov tilbys tidligåpning fra kl. 06:45.

Barn som har plass i barnehage trenger ikke søke på nytt da de beholder plassen fram til skolestart. Ved fylte tre år må noen påregne å bytte barnehage med hensyn til aldersdelingen. Dette gjelder barn som går i en 0 - 3 års avdeling. Barn som fyller tre år i løpet av året regnes som over tre år ved opptak. Det er mulig å søke om overflytting, utvidelse/ reduksjon og permisjon. Det er til enhver tid den sist innsendte søknaden som er gjeldende.

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune PDF document ODT document

Søknadsskjema for barnehageplass

Samisk barnehagetilbud
Nordreisa kommune vil kunne gi tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall søkere til et slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget. Den samiske avdelingen holder til i Leirbukt barnehage. Avdelingen blir drevet som en ordinær barnehageavdeling, med fokus på samisk språk, identitet og kulturformidling. De som ønsker å ha sitt eller sine barn på samisk avdeling fyller ut egne felt for dette i søknadsskjema.

 

Åpen barnehage
Åpen barnehage er et møtested for foreldre/foresatte som er hjemme med barn i alderen 0 til 1 år. Barnehagen er åpen en dag i uken – torsdager fra kl 10.30 – 13.30. Dere er velkommen til lek og aktiviteter i lyse, trivelige lokaler. Her er det muligheter for å treffe og bli kjent med andre familier. Barnehagelærer er til stede, og helsesøster kommer innom ved forespørsel. Tilbudet er gratis. Ønsker du å kjøpe en kopp kaffe eller te til 5 kroner, er det mulighet for det. Det er ingen påmelding, dere kommer de dagene dere har mulighet. Vi ønsker å skape et miljø hvor foreldre/foresatte skal bli kjent med andre i samme situasjon. Det gir nye muligheter og styrke.

Web levert av CustomPublish AS