Vaske hendene

Hva skjer om det oppstår smitte av covid-19 i barnehage eller skole i Nordreisa?

Det ser nå ut til at antallet som får påvist covid-19 i Norge er i ferd med å øke og vi ser at det er flere skoler og barnehager som er berørt av smit...
Lekekjøkken 1

Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage for barnehageåret 2020/2021

    For å få reduksjonen fra og med 1. august, må søknaden være levert innen 15. august. Søknaden fylles ut og leveres elektronisk her. Familie...
åpen barnehage

Åpen barnehage har stengt i fellesferien

Åpen barnehage holder stengt i perioden 3.juli til 5.august. Første dag etter ferien er torsdag 6.august.

Informasjon om barnehageregningen for mai måned

Denne måneden ble fakturaene for barnehageplass sendt ut med feilaktig kort varsel. Ny frist for innbetaling settes til 31.mai. Kostpenger justers ved...
Sørkjosen bhg

Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfall de har i forbindelse med foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter ...
Picasa

Åpen barnehage holder stengt

Åpen barnehage holder stengt ut april. Den vil bli vurdert åpnet i mai, da i samråd med kommuneoverlegen.
IMG_1029

Foreldre/foresatte slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet

Barnehagene og skolene er stengt på grunn av virusutbruddet. Dette har økonomiske konsekvenser for både barnehager og foreldre, men nå har regjeringen...
kommunevåpen

Helsedirektoratet har oppdatert lista med samfunnskritiske funksjoner

Kommunen må tilby barnepass til alle disse gruppene der det ikke er andre løsninger. Dette gjelder selv for de som ikke er ansatt i kommunene. Barnepa...
Web levert av CustomPublish AS