Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Høring-Barnehagestruktur

Barnehagestruktur i Nordreisa- høring

Informasjon

StatusPlanforslag
Siste behandlingBesluttet offentlig ettersyn
Publisert 18. oktober 2021
Oppdatert 18. oktober 2021
Høringsperioden18. oktober 2021 - 09. november 2021

Ny plan for barnehagestruktur i Nordreisa kommune er under utarbeidelse. Planforslag legges nå ut på høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget er tilgjengelig her.
Dokumenter kan tilsendes på forespørsel, eller sees på kommunens servicetorg.

 

Bakgrunnen for saksutredningen og høringen er forventet nedgang i folketallet for barn i alderen 1-5 år i kommunen. Det vil bli behov for å tilpasse tilbudet om kommunale barnehager. Oppvekstadministrasjonen har utarbeidet et forslag om barnehagestruktur for perioden 2022-2031, som inngår i denne høringen.

Oppvekst og kulturutvalget vedtok 12.10.21 å sende sak om barnehagestruktur ut på åpen høring. Oppvekst og kulturutvalget vil behandle saken på nytt i november. Endelig behandling av sak om barnehagestruktur kommer i kommunestyret 16.12.21.

Alle som ønsker å sende inn høringssvar kan gjøre dette ved å bruke:

Høringsfrist: 9.november 2021

Vi ber om at høringsinnspillene merkes med «Høringssvar barnehagestruktur. Sak 2020/967.» Vi ber videre om at det fremkommer tydelig av uttalelsene om kommentarene er generelle og/eller om de knytter seg til de konkrete alternativene som foreslås. Høringssvar er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven. Høringssvarene vil bli publisert.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Høring-Barnehagestruktur