Elever ved Storslett skole.jpgElevrådsrepresentanter ved Storslett Skole.jpgRektor Stein Johnsen og Ordfører Lidvart Jakobsen.jpgRektor Stein Johnsen.jpg