Bygge garasje i Nordreisa kommune

På grunn av regler som kom 07/2015 i plan- og bygningsloven (pbl) og forskrift om byggesak (SAK10) har det skapt litt usikkerhet om hvordan regelverke...
oversiktskart rovdas 3

Rovdas 3

Felt 7 består av 21 eneboligtomter og ble ferdigstilt sommeren 2011.
Ilustrasjon bygge hus

Endringer på tomtepriser på nye Rovdasfeltet

Det er i løpet av 2012 blitt gjort ekstraarbeid i forbindelse med grunnarbeid på Rovdas. Kostnadene for dette arbeidet er 2,6 millioner. Da Rovdas ble...
snekker2

Sommertid er byggetid

Her finner du en oversikt på hva som kan bygges eller graves uten å sende søknad til kommunen.
Hus_liten

Nye veinavn i kommunen

Nå er arbeidet med tildeling av offisielle adresser til alle adresseverdige bygg i kommunen ferdig. I uke 18 vil vi starte med å sende ut brev til all...
vannglass-ny

Arbeidstilsynets har vært på besøk på teknisk avdeling

Arbeidstilsynet besøkte anleggsavdelinga i Nordreisa kommune onsdag 31.08.11. Formålet med tilsynet var gjennomgang av biologisk og kjemisk helsefarer...
snekker

Endringer i reguleringsbestemmelsene for Rovdas 3

Bygge drømmehuset? Vi har byggeklare tomter

Nordreisa driftsutvalg har den 26.04.2011 vedtatt endringer i reguleringsbestemmelsene for boligfeltet Rovdas 3. Endringene er gjort for å tilpasse fe...
måke tak

Snø på tak - når må du måke og når må du løpe?

Hvilken snølast er taket ditt dimensjonert for å tåle? Det er viktig at byggeieren vet hvor mye snølast bygningen opprinnelig er dimensjonert for å tå...
Nyansatt

Fra 1. januar 2011 tilbyr vi elektronisk mottak av byggesøknader

Alle som skal bygge i kommunen oppfordres til å bruke ByggSøk og Nordreisa kommune har 20 % redusert gebyr for søknader innsendt via ByggSøk.
Web levert av CustomPublish AS