Brukerundersøkelse byggesaksbehandling

Nordreisa kommune gjennomførte i mars i år en brukerundersøkelse for byggesaksbehandling. Undersøkelsen ble sendt ut til de som i løpet av 2017 hadde en byggesak til behandling hos kommunen.

Brukerundersøkelse

Undersøkelsen hadde som formål å avdekke hvordan brukere av byggesaksbehandlingen opplever kvaliteten på tjenesten som ytes. På bakgrunn av dette kan kommunen kunne følge med i egen kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne sammenligne seg med andre kommuner.

Kommunen er godt fornøyd med svarprosenten og spesielt godt fornøyd med resultatet. Det ligger godt over landsgjennomsnittet.

For å lese hele undersøkelsen, se her

Web levert av CustomPublish AS