Bygningsdrift

Virksomheten Bygningsdrift er plassert i sektor Drift og utvikling i Nordreisa kommune. Ansatte i bygningsdrift drifter og vedlikeholder lokaler, inventar og utstyr i de kommunale bygningene. Bygningsmassen på ca. 38 000 m2 benyttes til skoler, barnehager, svømmehall, idrettshall, kulturbygg, helseinstitusjoner og rådhus. Det er 11 ansatte i bygningsdrift.

Vi har jevnlig tilsyn med bygningene og foretar vedlikehold og mindre reparasjoner/ombygginger. Ved større reparasjoner/vedlikeholdsoppgaver/utbygginger benytter vi eksterne tjenesteleverandører.  Vi sørger for at det ser fint ut utenfor bygninger på sommeren og at snøen ikke sperrer dører på vinteren. Bygningsdrift er ansvarlig for at kommunen som byggeier utfører lovpålagte kontroller i bygninger, noe som også skal dokumenteres skriftlig.  Dette gjelder for eksempel:

  • Brannvarslingsystemer, rømningsveier (brannforebygging)
  • Låsesystemer
  • Varmeanlegg
  • Vannkvaliteten i svømmebassenget
  • Luftkvalitet i bygninger

Bygningsdrift deltar på tilsyn som Brann og redning gjennomfører jevnlig i bygningene.

Ansatte i bygningsdrift skal ha fokus på helse, miljø og sikkerhet for seg selv og andre, energieffektivisering og klima. For å holde driftskostnader ned har vi digitalisert overvåkningen på noen av bygningene våre.

Bygningsdrift benytter digitalt FDV-system som styringsverktøy. Det innebærer at vi enkelt kan overholde kravet om systematisk kontroll med bygningene og tekniske installasjoner.

I tillegg er dette systemet utvidet til at andre ansatte i kommunen kan melde inn feil og mangler ved bygningen som de selv oppdager. De som jobber i bygningsdrift får disse meldingene i en app på sine mobiltelefoner, og kan dermed respondere raskt på slike avvik. 

Bygningsdrift er ansvarlig for at avfallshåndtering i den kommunale etaten skjer på mest mulig bærekraftig måte, blant annet ved at det skal være enkelt å sortere avfall. 

Bygningsdrift er også ansvarlig for utleie av kommunale lokaler til både idretts-, kultur-, og privatarrangementer i tillegg for å sørge for at det er to godkjente badevakter tilstede når Storslett svømmehall er åpen for alle. 

Driftsleder Stein-Viggo Pedersen, tlf 418 63 300

Stein-Viggo.Pedersen@nordreisa.kommune.no

Virksomhetsleder Gro V. Kristiansen, tlf 404 17 527

gro.kristiansen@nordreisa.kommune.no

Oppdatert 2020

Virksomhet for renhold

Utfører renhold på alle kommunale bygg.

Virksomhetsleder for renhold er Wenche Johannessen  Mob: 47 48 35 43

Web levert av CustomPublish AS