Bygge drømmehuset? Vi har byggeklare tomter

Endringer i reguleringsbestemmelsene for Rovdas 3

Nordreisa driftsutvalg har den 26.04.2011 vedtatt endringer i reguleringsbestemmelsene for boligfeltet Rovdas 3. Endringene er gjort for å tilpasse feltet de nye kravene i plan- og bygningsloven og for å gjøre feltet mer tilpasset de tradisjonelle boligtypene i kommunen og ny arkitektonisk utformet boligtyper.

snekker

Fra 1. oktober 2012 er prisen pr m2 kr 267.

De nye bestemmelsene finner du i planarkivet

 

Web levert av CustomPublish AS