Covid-19 retningslinjer for arrangører av samlinger på offentlig sted med inntil 50 personer

corona_virus

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

Følgende arrangementer er tillatt:

1. Idrettsarrangement - stevne, cup, kamp. (ved organisert trening maks 20 deltakere).

2. Kulturarrangement -konsert, kino, utstilling, teater.

3. Andre arrangementer -møter, religiøse samlinger, bryllup, begravelse, bursdager.

Forutsetninger og krav til arrangement:

· Det må være på et offentlig sted med en ansvarlig arrangør som kjenner godt til råd om smittevern.

· Arrangøren må vurdere om det er forsvarlig å holde arrangementet ved bruk av risikovurderingsverktøy fra Folkehelseinstituttet.

· Det må lages en plan for gjennomføring som sikre at risiko for smittespredning reduseres, kontakt med kommuneoverlegen ivaretas og informasjon gis til deltagere.

· Det må være nok desinfeksjonssprit, såpe og vann for å ivareta håndhygiene spesielt ved toalettområder, innganger og matserveringsområder.

· Det må være informasjonsplakater med generelle hygiene råd.

· Det må være minst 1 meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand.

· Arrangøren er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.

· Arrangøren må ha navneliste over deltagere og telefonnummer de kan nåes på for å sikre rask smittesporing om nødvendig. Navneliste oppbevares av arrangør i 30 dager.

· Det må være forsterket renhold ved kjøkken, matserveringsområder og toaletter.

· Arrangøren skal hindre at syke deltar på arrangementet og ha en plan for håndtering av sykdom som oppstår under arrangementet.

· Arrangøren er ansvarlig for at ovenstående krav overholdes.

 

· Kommuneoverlegen kan føre tilsyn med arrangementet og avlyse det dersom det det ikke arrangeres etter disse gjeldende retningslinjer.

 

Verktøy for risikovurdering av arrangementer PDF document ODT document

 

Med Vennlig hilsen

Øyvind Roarsen

Kommuneoverlege

Web levert av CustomPublish AS