DELBART?, landsomfattende undervisningsopplegg og foredrag med politiet

Målgruppe: Ungdom i alderen 13-16 år og deres foreldre

Politiet lanserer i 2019 et undervisningsopplegg til ungdomsskoleelever for å forebygge deling av seksualiserte bilder. Undervisningsopplegget har fått navnet «Delbart?» og er utviklet fordi dagens ungdom lever på mobilen og bruker apper som legger til rette for bilder, video og deling. Dessverre innebærer også denne delingskulturen at unge tar – og sprer – seksualiserte bilder og videoer av seg selv og av andre.

delbart bilde

-tenk deg om før du har, tar eller deler bilder! -er det delbart? -politiet-
Målsetting: Å forebygge ulovlig bildedeling og seksuelle overgrep blant ungdom.

For å oppnå dette ønsker vi å bidra til økt bevissthet og kunnskap om tema, slik at målgruppen settes i bedre stand til å ta gode valg og håndtere situasjoner som oppstår.

Foredrag, informasjon og undervisningsopplegg for elever og foreldre i Nordreisa

*Torsdag 04.04.19, kl 1130-1330 på Halti kulturscene
8.-10.trinn: alle ungdomsskoleelever i Nordreisa kommune: Foredrag og undervisning med politiet

*Torsdag 04.04.19, kl 1830-2000 på Halti kulturscene
ALLE FORELDRE med barn i alderen 13-16 år: foredrag, spørsmål og svar med politiet

 

 

Web levert av CustomPublish AS