I likhet med andre kommuner i Norge, så markerer også Nordreisa kommune denne dagen med å heise denne spesielle vimpelen i en offentlig flaggstang. Markeringen gjøres for å bidra til mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse.Vimpelen vil henge oppe fra onsdag 6. oktober til og med onsdag 13.oktober.