Desentralisert bachelorutdanning i sykepleie:

Studiet er organisert som et deltidsstudium over fire år med i alt 180 studiepoeng. Bestått studium gir autorisasjon som sykepleier.

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studentene organiseres i lokale/regionale grupper knyttet opp mot Forsvarets
studiesenter i Målselv, Studiesenteret Finnsnes og Nord-Troms studiesenter.

Studiet er videre tilrettelagt for desentralisert undervisning og fjernundervisning. Tilretteleggingen omfatter: nettundervisning, videokonferanse, lokale samlinger og samlinger ved høgskolen. Studieopplegget krever at studentene har tilgang til
PC med internettoppkobling.

Det vil bli avholdt informasjonsmøter om studiet på Nord-Troms Studiesenter, Haltibygget Storslett den
2. oktober kl. 18.00

Oppstart: Januar 2009.
Søknadsfrist: 15. oktober 2008
Søknadsskjema og nærmere informasjon får du hos Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, 9293 Tromsø ved å ringe tlf. 77 66 03 00.