Det er mye elg langs veiene - vær oppmerksom og kjør pent

I dyp snø trekker elg til veiene der det er lettest å gå. Vær oppmerksom på at de kan komme fort der skavlene er høyest og det er mest uoversiktlig. Hvis du ser en elg, kommer det ofte flere. Vær ekstra oppmerksomme på dette spesielt tidlig om morgenen og seint på ettermiddag. Kjør pent!

elg i dyp snø

I det siste har det vært påkjørsler og flere nesten ulykker spesielt i Reisadalen.

Web levert av CustomPublish AS