På grunn av vindforholdene på Storslett i dag, er det samiske flagget heist ved Sonjatun.