Detaljreguleringen har til hensikt å legge til rette for ny småbåthavn i tilknytning til eksisterende Sørkjosen fiskerihavn, lokaler for Reisafjord båtforening, ny parkeringsplass for bl.a. brukerne av småbåthavna, samt å ivareta eksisterende Sørkjosen renseanlegg.

Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag tilskrives direkte. Alle plandokumenter kan lastes ned under. Plandokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg.

I løpet av høringsperioden vil kommunen invitere til et åpent høringsmøte.

Merknader til planforslaget sendes inn skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT eller postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 30. april 2015.

 

Plandokumenter: