Når nyrene ikke fungerer som de skal så trenger vi dialyse. I hemodialyse blir blodet fra pasienten ført gjennom et filter i en dialysemaskin. I filtret blir blodet renset for avfallsstoffer og overskudds væske blir filtrert vekk. Behandlingen gis som regel 3 ganger i uken. Hver behandling tar vanligvis opptil 4 timer.

Dialysen driftes av 1,7 årsverk fordelt på fem sykepleiere. Avdelingen har 4 dialysemaskiner. Behovet for dialyse vil variere. Dialysen har kontinuerlig hatt 2-4 pasienter for dialysebehandling i uken. Hver pasient er avhengig av behandling inntil 4 ganger per uke.