Digital post fra Nordreisa kommune – gradvis innføring fra 1. november 2016

Elektronisk post

Stortinget har vedtatt at «Digital kommunikasjon» skal være hovedregel når stat og kommune skal kommunisere med innbyggere og næringsliv.

Målsetting
Målsettingen er en forenklet dialog - blant annet ved at det gis raskere svar på henvendelser og det bidrar til å forbedre de offentlige tjenesteytelser som en helhet.
 
Gradvis innføring i Nordreisa kommune
Nordreisa kommune vil fra 1. november 2016 gradvis innføre digital forsendelse av sin post til innbyggere og næringsliv. 

Adresseinformasjon hentes fra et nytt kontakt- og reservasjonsregister som inneholder mobilnummer, e-post adresse, digital postkasse og reservasjonsstatus. Registeret er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter er pålagt å benytte ved digital forsendelse. 

  • All post sendes i utgangspunktet til mottakers postkasse i nettportalen Altinn.no, men har mottaker valgt en elektronisk postkasse – Digipost.no eller e-boks.no – så sendes den elektroniske posten dit. 
  • Når forsendelsen ankommer den elektroniske postkassen sendes det ut en varsling til mottaker på SMS og/eller e-post.
  • Har mottaker reservert seg mot digital post - sendes posten som papirpost.
  • Har mottaker aldri benyttet en offentlig tjeneste på nett som krever innlogging via ID-porten – sendes posten som papirpost.
  • Åpnes ikke posten i Altinn innen 2 virkedager – sendes posten som papirpost.
  • Åpnes ikke posten i Digipost eller e-Boks – sendes posten IKKE som papirpost. Dette fordi mottaker har gjort et aktivt valg og sagt ja til å motta post digitalt.
Du finner mer informasjon hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): 
Web levert av CustomPublish AS