Direktesending på kommunes facebookside fredag 17. april kl 14:00 - tema: åpning av barnehager og skoler

Fredag 17

Samtale mellom ordfører og sektorleder for oppvekst– og kultur om  åpning av barnehager og skoler

Dersom du har spørsmål kan du allerede nå sende disse til postmottak@nordreisa.kommune.no merk med «fredag 17. april FB» - alternativt kan du stille spørsmål direkte under sendingen - men pass på at du ikke utleverer sensitive personopplysninger

 

 

Web levert av CustomPublish AS