Scooter

Kommunen minner om behandlingstid på søknadspliktig motorferdsel

Vi går inn i påskehøytiden og med dette opplever kommunen økende pågang på søknadspliktig motorferdsel. Vi minner om søknader etter §5 (Se informasjon...
scootertur

Søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark

Her finner du oversikt over møtedatoer for dispensasjonutvalget i 2013 og frister for når søknadene må være mottatt for å komme med på neste møtedato....
Scooter

Søke om dispensasjon?

Rutiner for behandling av noen typer motorferdselsaker

Dispensasjonsutvalget har i sak 26/10 gitt bestemmelser om kjøring etter nasjonal forskrift § 3 bokstav d, e og f. For kjøring etter disse bestemmelse...
Web levert av CustomPublish AS