Vi har som hovedmål å sikre og videreutvikle tjenester som er til beste for befolkningen her i Nord.

Områdegeriatriske tjenester i DMS Nord-Troms:

  • Sykestue - medisinsk behandling og observasjon
  • Jordmortjeneste /fødestue
  • Hudbehandling
  • Røntgen
  • Dialyse
  • Ressurssenter for Huntington

Diverse prosjekter
Faglige nettverk

Overordnede mål for DMS Nord-Troms:

  • Utvikle og etablere kvalitetsmessig gode helsetilbud til pasientene nærmere der de bor og ivaretar pasientenes behov for et sammenhengende pasientforløp.
  • "Rett behandling – på rett sted til rett tid"
  • Samhandling om tjenestetilbud med kvalitet, kompetanse og rekruttering både i fra kommune og spesialisthelsetjenesten.
  • Utvikle og drifte integrerte tjenester på tvers av nivåene.

DMS Nord-Troms har vært i drift siden 2004. Det er et av de minste DMS i landet, men stadig i utvikling. 

Veibeskrivelse