Diverse prosjekter

Teleortopedi

Teleortopedi er et prosjekt som ble inngått mellom Nordreisa kommune og UNN HF og hadde. Tjenesten er en del av en doktorgradstudie der legen er lokalisert på UNN og bruker telemedisinske løsninger og lokale sykepleiere for å gjennomføre polikliniske konsultasjoner og kontroller. Samarbeidet gir behandling og oppfølging av følgende pasientgrupper:

  1. Etterkontroll av brudd i ekstremiteter, innkluderer røntgenkontroll, fjerning av gips og legging av evt. Ny gips under veiledning via videokonferanse.
  2. Etterkontroll av proteser i hofte og knær, inkluderer røntgenkontroll og nødvendig klinisk kontroll av funksjon og protesens stilling.
  3. Diagnostisering/ utredning av artrose og andre tilstander inkluderer røntgen, klinisk undersøkelse og anamnese.

Etter prosjektperioden er ferdig er det ønskelig fra begge parter at virksomheten videreføres som en ordinær driftstjeneste. DMS Nord-Troms har sykepleiere til å utføre arbeidet, og samarbeidet med ortopedisk avdeling ved UNN HF.

Kontaktinformasjon:
Helsesenteret Sonjatun, teleortopedi
Sonjatunveien 21, 9151 Storslett
Telefon: 775 88106
Web levert av CustomPublish AS