Tilrettelagte boliger

I tillegg til omsorgsboliger disponerer kommunen såkalt "tilrettelagte boliger", der beboerne ikke har behov for såpass omfattende helse- og omsorgstjenester som de som bor i omsorgsboliger med tilknyttet personell. Leilighetene er tilrettelagt for funksjonshemmede, men ikke tilknyttet fast personell. Beboerne har gjerne helse- og omsorgstjenester som gis av kommunens ordinære hjemmesykpleie. Tilrettelagte boliger kalles ofte feilaktig omsorgsboliger.

Hvordan søke om omsorgsbolig?

Ved behov for omsorgsbolig, må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen. Tildeling av omsorgsbolig kan være en lang prosess, det lønner seg derfor å være ute i god tid.
Her finner du søknadskjema og mer informasjon om behandling av søknader.