Driftsutvalget

 • ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av tjenesteområdet.
 • ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.
 • ansvarlig for nye tiltak som følger av hovedplan vann og kommunedelplan avløp
 • ansvarlig for samordning i vassdragssaker etter vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven og industrikonsesjonsloven.
 • Utvalget innstiller til kommunestyret i saker av vesentlig betydning.
 • laks og innlandsfiskemyndighet
 • viltmyndighet
 • saker innen landbruk
 • ansvarlig navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet.
 • Hovedutvalget er vedtaksorgan på vegne av Nordreisa kommune for navn som fastsettes av Staten.

 

Driftsutvalget 2019-2023

Tore Yttregaard (H),

Lise Brekmoe (Ap)

Gunn Mandal (Ap)

Hermann Olaussen (H)

 1. Trond Bjerkmo (Ap)
 2. Arnhild Andreassen (Krf)
 3. Per Sverre Moen (H)
 4. Rodner Nilsen (Ap)
 5. Johanne Olaussen (H)
 6. Beate H Severinsen (Ap)

Ola Dyrstad (Sp)

Johanne Sommersæter (Sp)

 

 

 1. Harald Evanger (Sp)
 2. Elise Blixgård (Sp)
 3. Svein-Erik Falk (Sp)
 4. Karina Nordberg (Sp)

Johnny Henriksen (Frp)

 1. Ragnhild Hammari (Frp)
 2. Anne Kirstin Korsfur (Frp)
 
Leder Tore Ytregaard (H)
Nestleder Lise Brekmoe (Ap)

 

Web levert av CustomPublish AS