Hva er e-resept?
E-resept betyr elektronisk resept. E-resept betegner og systemet som håndterer resepter elektronisk. I samhandlingskjeden for e-resept inngår legekontor, apotek, bandasjist, HELFO og Statens legemiddelverk. En ny publikumstjeneste – Mine resepter – er også en del av e-reseptkjeden.

Slik fungerer e-resept hos legen: 

 • Legen informerer deg om e-resept.
 • Legen gjør klar resepten og sender den elektronisk til en sentral database (reseptformidleren).
 • Du får ikke papirresept, men kan få ei utskrift som viser hvilket legemeddel/vare du bruker.
   

Slik fungerer e-resept på apoteket eller hos bandasjisten: 

 • Du sier at du har e-resept når du blir ekspedert. 
 • Du sier fødselsnummer eller navn og fødselsdato og hvilken vare du skal hente. Du kan bli bedt om å legitimere deg. 
 • De søker fram resepten i databasen, ekspederer og leverer deg vara. 
 • Du kan få vite om du har mer igjen på resepten og du kan få en liste over de gyldige e-reseptene dine. 
 • Du kan be om å få gyldige resepter ekspedert ved alle apotek som er tilknyttet Reseptformidleren.
   

 e reseptLes mer her