Endringer i telefontid hos kommunepsykologen

Nordreisa kommune logo

Endringer i telefontid hos kommunepsykologen:

Fra og med inneværende uke vil tirsdager fra fra kl 0830-0930 og torsdager 0900-1100 er dedikert til lavterskel-henvendelser fra ansatte i kommunen for rådgivning og drøfting av generelle temaer eller spesifikke problemstillinger som de møter i arbeidet. Henvendelser utenom disse tidene er hjertelig velkomne, men kan ikke påregnes besvart øyeblikkelig.

Kommunepsykologen vil være tilgjengelig på e-mail: jorgen.edvin.westgren@nordreisa.kommune.no og telefon: 7758 8114/9609 5109.

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS