I hele januar kan dere komme til Nordreisa bibliotek å se en utstilling med broderier av Wenche Nilsen. 

Wenche Nilsens hovedteknikk er broderi. Hun komponerer sine egne mønstre og det er nesten alltid et menneske som fremstilles. Noen ganger kan en også se dyr som på denne utstillingen. Denne skikkelsen fremkommer med stor variasjon i form, farger, bakgrunn og broderingsteknikk. Det er også store variasjoner i fremstillingen av dette mennesket fra de ulike periodene i hennes liv.

Bilder sydd i den senere tid er for eksempel mer kantet i fremstillingen, mens bilder laget i en tidligere periode bærer preg av mer runde former. I den senere tid har hun markert linjene i sin tegning før hun broderer. De som arbeider med Wenche Nilsen tror at det er selvportretter hun lager i og med at skikkelsen som fremkommer mangler en del sanser (munn/nese og ører) slik Wenche også gjør (stum/døv).

Her kan man også tenke seg at hun karakteriserer mennesker med farger, da disse er veldig sentrale i hennes kunst. Hun er veldig bevisst i sitt valg av farger, og velger ofte klare og sterke farger. Mange ganger får en inntrykk av at hun kan kjenne den samiske fargebruken fra de samiske draktene. I det siste ser vi også at hun bruker fargene og broderitekknikken til å gi figurene former som f.eks skuldre.

Gjennom sine enkle naive tegninger på strameien tryller hun frem sine figurer gjennom fargebruk og broderitekknikk. Hun broderer på stramei med 3-tråds strikkegarn. I tillegg til broderingen vever og strikker hun. I mange år har hennes bilder blitt laget av restegarn… også dette en utfordring. Hun syr dessuten meget raskt. Wenche Nilsen er født i 1967 og bor og arbeider i Alta.