Rutene blir slik:

  • Reisadalen, ned til Snemyr
  • Oksfjord/Straumfjord/Storvik
  • Kildal
  • Rotsund/Havnnes
  • Hamneidet/Bakkeby
  • Storslett
  • Sørkjosen

Det blir et opphold i september, så feiesesongen kan blir utvidet til ut januar måned.

For spørsmål, ring feieren på tlf 99 09 84 67