Folkemøter om kommunereformen 11.-12. og 18. april

Nordreisa kommune inviterer til folkemøter med tema Kommunereform

 - informasjon og dialog med spørsmål, svar og meningsutveksling

Alle innbyggere i Nordreisa kommune er velkommen!

Mandag 11. april kl 18:00 Halti Kulturscene
Tirsdag 12. april kl 18:00 Oksfjord grendehus
Mandag 18. april kl 18:00 Rotsundelv Samfunnshus
Kommunereformen
Web levert av CustomPublish AS