Formannskapet

4. DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET/ ØKONOMIUTVALGET

HVILKE SAKER LEGGES FREM FOR FORMANNSKAPET

(Jfr. reglementfor formannskapet§2)
Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan,årsbudsjettog skattevedtak.
 
Formannskapet er:
valgstyre etter valglovens§ 4-1.
økonomiutvalg
planutvalg for kommuneplanenssamfunnsdel
 
Klikk deg inn på denne lenken for møtedokumenter: Møtedokumenter
 

Formannskapet 2019-2023

Hilde Nyvoll (Ap)                             

Karl-Gunnar Skjønsfjell (H)

Tor-Arne Isaksen (Krf)

Sigrund Hestdal (Ap)

  1. Sigleif Pedersen (Ap)
  2. Herborg Ringstad (H)
  3. Rune Benonisen (Ap)
  4. Anne Rose Mikkelsen (Krf)
  5. Terje Olsen (H)
  6. Agnes Bjørgve (Ap)

Olaug Bergset (Sp)

Harald Evanger (Sp)

  1. Tanja Birkeland (Sp)
  2. Svein-Erik Falk (Sp)
  3. Ola Dyrstad (Sp)
  4. Jan Harald Tørfoss (Sp)

Anne Kirstin Korsfur (FrP)

John Karlsen

Leder: Ordfører
Nestleder: Varaordfører

 

Web levert av CustomPublish AS