Formannskapet har i dagens møte vedtatt å ikke videreføre påbud om karantene ved innreise til Nordreisa og oppfordrer innbyggere i størst mulig grad begrense fritidsreiser, og særlig til områder med stor smitterisiko, eks Oslo

Kommunevåpen Nordreisa kommune

Formannskapet har i dag vedtatt følgende

PS 21/20 Karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune:

Vedtak:

1.         Påbud om karantene ved innreise til Nordreisa, jfr. Formannskapets vedtak i møte 15.04.20, videreføres ikke.

2.         Nordreisa kommune vil oppfordre sine innbyggere til at man i størst mulig grad begrenser fritidsreiser, og særlig til områder med stor smitterisiko, eksempelvis Oslo.

 

Web levert av CustomPublish AS