Formannskapet var innkalt tïl ekstra møte på teams i dag der følgende saker var lagt til behandling:

 

Her er formannskapets vedtak:

PS 35/21 Covid19 - smitteverntiltak pr 9. juni 2021 i Nordreisa kommune
Vedtak:
Med bakgrunn i smittesituasjonen i Nordreisa kommune så følger kommunen de nasjonale retningslinjene for coronatiltak.
Som fast ordning er det utvalgsleder beslutter om politiske møter skal være digitale eller fysiske.
 
PS 36/21 Covid19 - Overgang fra gult til grønt nivå for barnehager i Nordreisa
Vedtak:
Nordreisa kommune går over fra gult til grønt nivå for barnehager fra og med 10. juni 2021.
 
PS 37/21 Covid19 - Overgang fra gult til grønt nivå for skoler i Nordreisa kommune
Vedtak:
Nordreisa kommune går over fra gult til grønt nivå for skoler fra og med 10. juni 2021.
 
 

Trafikklysmodellen