Formannskapet i Nordreisa kommune har vedtatt at Reisa AS får leie kjøkkenet på Sonjatun frem til de får nytt produksjonslokale

Ett enstemmig formannskap har i dag vedtatt at Reisa AS innvilges leie av kjøkkenet med utstyr og strøm, på Sonjatun i periode fra 01.07.2014 fram til nytt produksjonslokale står klart senest ved inngangen av desember d.å. 

Klikk her for protokoll fra møtet