4. DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET/ ØKONOMIUTVALGET

Hvilke saker legges frem for behandling i formannskapet: 

(Jfr. reglementfor formannskapet§2)
Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan,årsbudsjettog skattevedtak.
 
Formannskapet er:
 • valgstyre etter valglovens§ 4-1.
 • økonomiutvalg
 • planutvalg for kommuneplanenssamfunnsdel
 

Utvalgsmedlemmer 2019-2023

 

Formannskapet 2019-2023

Hilde Nyvoll (Ap)                             

Karl-Gunnar Skjønsfjell (H)

Tor-Arne Isaksen (Krf)

Sigrund Hestdal (Ap)

 1. Sigleif Pedersen (Ap)
 2. Herborg Ringstad (H)
 3. Rune Benonisen (Ap)
 4. Anne Rose Mikkelsen (Krf)
 5. Terje Olsen (H)
 6. Agnes Bjørgve (Ap)

Olaug Bergset (Sp)

Harald Evanger (Sp)

 1. Tanja Birkeland (Sp)
 2. Svein-Erik Falk (Sp)
 3. Ola Dyrstad (Sp)
 4. Jan Harald Tørfoss (Sp)

Anne Kirstin Korsfur (FrP)

John Karlsen

Leder: Ordfører
Nestleder: Varaordfører

Møteplan og sakspapirer 2021

  Jan Feb Mars April Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des
 
28 +Valgstyret 18  25

27 Representskapet N-T regionråd

29+Valgstyret

27+ valgstyret

17  

13 Valgstyret

23

21 
 
4
 
29

 

Protokoller                      

 

Møtedokumenter 2018

2018

  Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Innkallinger 25 22

14

Valgstyret 22

Sakspapirer 22 fsk

12 31 14    23 20

2

18

8 6
Protokoller 25 22 14 12 31 14    23 20 18 8   6

 

Møtedokumenter 2017

2017

  Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Innkallinger

26 fsk

Tilleggssak 26.1

26 valgstyret

  23

11 fsk

.........

 
15      17

11.og 12.

29

19 9 1
Protokoller

Fsk 26.1

Valgstyret 26.1

  23

11 fsk

11 valgstyret

18. Fsk

18.Valgstyret

15   17 29 19 9  

 

Møtedokumenter 2016

2016

  Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Innkallinger 21 18 17 21 18 2   18 1 6

3

fst 24

Skjerøvy kommunes svar til PS 56/16

Valgstyret 24

1

1. valgstyret

Protokoller 21 18 17 21 18 2   18 1 6

3

Fsk 24

Valgstyret 24

1

Møtedokumenter 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

   2015

  Jan. Febr Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov Des.
                         
Innkallinger    5. 18.  5. 12.

9.

28. 11   21. 3. 8. 4.og 26.  
Protokoller    5., 18.  512. 9. 28. 11   21. 3. 8. 4. og 26  
Fullstendig utskrift       22 28

13

22

  21  3.      

 

2014

  Jan Feb April   Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Innkallinger   20 3   30

27 - Referatsaker

27 - Politiske saker

    5

 2.

17. 29.

7.

27.

Protokoller   20 3     27        217. 29. 727. 12
                         

 

2013
  Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Innkallinger   22      2 6   29     7      28  
Møteprotokoller   22     2 6   29     28  

 

Møter 2012

  Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Desember
Innkallinger 19 16 8 16 26 24 26     13   1 og 29  
Møteprotokoller 19 16 8 16 26 24 26     13   og 29  

Møter 2011

Innkallinger 10.02 03.03 07.04 19.04 09.05 13.05 14.06 11.08 01.09 06.10 03.11 25.11
Møteprotokoller 10.02 03.03  07.04  19.04 09.05  13.05 14.06 11.08 01.09 06.10 03.11 25.11

Møter 2010

Innkallinger 27.01. 04.03. 06.05. 10.06 16.09. 07.10* 04.11. 25.11.
Møteprotokoller 27.01. 04.03 06.05 10.06 16.09   04.11 25.11

 07.10.10 : Temadag med fokus på utgifter knyttet til spesialpedagogiske tiltak, barnevern og hjemmetjenesten