Et enstemmig formannskap vedtok i sak PS 22/21 Smitteverntiltak pr mars 2021 - coronapandemi, følgende:

Vedtak:

I samsvar med anbefalinger fra kommuneoverlegen og kommunal kriseledelse vedtas følgende:

  • I Nordreisa kommune gjelder nasjonale vedtatte regler og anbefalinger i sin helhet.
  • Tiltak vedtatt i formannskapet, sakene 12/21, 13/21 og 18/21 oppheves med øyeblikkelig virkning.
  • Fra og med 26.03.2021 og inntil videre holdes rådhuset stengt for publikumsbesøk.  Publikumshenvendelser kan fortsatt skje til Servicetorget, ledere og saksbehandlere via telefon, videokonferanse, epost og brev.
  • Fra og med 25.03.2021 og inntil videre holdes kinoen stengt.
  • Fra og med 25.03.2021 og inntil videre stenges svømmehallen for folkebad.  Skolesvømming, svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år tillates fortsatt.
  • Politiske møter og administrative møter skal i størst mulig grad avholdes som digitale møter.  Dette gjelder inntil videre.

 

Se opptak fra møtet HER 

Sakspapirer finner du HER