Forurenset grunn i Nordreisa

Statens Forurensingstilsyn (SFT) her opprettet en hjemmeside med informasjon om forurenset grunn i alle kommuner. Nordreisa har to områder.
Statens forurensingstilsyn her opprettet en database med oversikt over 2300 områder med forurensing over hele Norge.
 
I databeasen har SFT registrert:
- Forurenset grunn
- Deponier med farlig avfall
-Tidligere forurensede eiendommer der det er renset opp
 
I Nordreisa er foreløpig to områder med forurenset grunn registrert. Disse ligger på flyplassområdet i Sørkjosen.
 
Forurensing SFT
Web levert av CustomPublish AS