Fra 1. januar 2011 tilbyr vi elektronisk mottak av byggesøknader

Alle som skal bygge i kommunen oppfordres til å bruke ByggSøk og Nordreisa kommune har 20 % redusert gebyr for søknader innsendt via ByggSøk.
Nyansatt

Fra 1. januar 2011 tilbyr Nordreisa kommune elektronisk mottak av byggesøknader via ByggSøk. Søkere kan bruke nettbasert søknad gjennom ByggSøk-bygning (www.byggsok.no). Systemet er gratis, og du får veiledning om utfyllingen underveis. Ved å bruke ByggSøk får du samtidig en bedre kvalitetskontroll av søknaden.

Det er nå også gjort tilgjengelig en informasjonsdel av ByggSøk, der du finner svar på mange av spørsmålene omkring byggeregler og det gir et godt veiledningsmateriale til gjeldende regelverk, saksbehandling, tiltakstyper mv.

Hvis dere trenger hjelp til dette kan byggesaksbehandler Ketil Jensen kontaktes på tlf 77 77 07 52.
 

Web levert av CustomPublish AS