Beiteforholdene gjør at reinene er i dårligere kondisjon/form enn normalt. Reineiere har påbegynt tilleggsfôring for å unngå at rein sulter. Likevel er reinen mer sårbare for forstyrrelser enn normalt.

Kommunen er varslet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark om at reindriften stedvis er tvunget til å flytte reinen til områder hvor det vanligvis ikke er reinsdyr på denne tiden av året. Det er derfor viktig at de av oss som også bruker naturen veit hva vi skal gjøre i møte med reinen i en tid hvor de er ekstra sårbare.

Under følger et utdrag fra artikkel skrevet av fylkesmannen:

Ta alle forhåndsregler

- Ta alle forhåndsregler. Ser du spor eller ett dyr, så må du være oppmerksom. Er det rein i området du er på vei inn i, til fots eller på skuter, bør du snu med en gang, sier fylkesmann Aspaker.

- Reineiere tilleggsfôrer reinen for å unngå at dyra sulter. Dyra må ikke forstyrres. Dyra må bruke energien sin på å spise.

Slik reagerer reinen på forstyrrelser:

Reinen tærer på oppsparte fettreserver gjennom vinteren. Den er derfor sårbar for økt energiforbruk som følge av forstyrrelser. 

Reinen er et flokkdyr som vanligvis unngår mennesker. Mennesker på snøskuter eller ski kan utløse flukt- og fryktadferd hos reinen.

Når reinen er i dårligere kondisjon vil den ikke alltid flykte, men kan bli stående i ro når du kommer mot den. Den vil allikevel oppleve stress og dermed forbrenne sårt tiltrengte fettreserver. 

Drektige simler er spesielt sårbare for denne forstyrrelsen. På seinvinteren kan simlene kaste kalv (abortere) dersom de blir stresset eller får redusert kondisjon. Det er derfor viktig at alle som ferdes i områder med rein viser særskilt hensyn denne vinteren.