Frivillighetssentralen skal drives av daglig leder Birger Solbakken og i styret er det representanter fra Nordreisa Røde kors, Nordreisa sanitetsforening, Mental Helse Nordreisa og Nordreisa lag av LHL.

70-80 mennesker hadde møtt opp på arrangementet.

Vil dere vite mer? Birger Solbakken kan kontaktes på tlf 41587710 eller på mail.

DSC 00486 medium ( 51188)

Daglig leder Birger Solbakken

DSC 00496 medium ( 51189)

Åpning ved fylkesordfører Terje Olsen

DSC 00501 large ( 51191)

Overrekkelse av et bilde fra fylkeskommunen til Frivillighetssentralen ved representanter for de fire organisasjonene i styret

Hva er en Frivillighetssentral?
Frivillighetssentralene finnes over hele landet og er møteplasser som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Over tid opplever mange at rollene skifter. Frivillighetssentralenes mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner lokalt utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Frivillighetssentralen er et møtested mellom likemenn på tvers av religion, kjønn, alder, politiske holdninger og etnisitet. Her blir ulike aktiviteter og oppgaver løst gjennom frivillig innsats. Frivillige får ikke betalt i penger, men mange føler at de får betalt ved at en blir kjent med nye mennesker, får mer livserfaring, får brukt sine evner og kunnskaper på nye måter, og føler at en er til nytte som medmenneske.

Frivillighetssentralen samarbeider med ulike offentlige og ikke-offentlige instanser. Ideen bak Frivillighetssentralen er å ivareta ”den nye frivilligheten” – dvs. bidra til at den enkelte kan realisere sitt behov for eller ønske om å gjøre noe for andre mennesker i en travel hverdag. All hjelp må spesialtilpasses den enkelte frivillige og bruker, og det er dette vi er her for å hjelpe til med.