Frosne vann- og kloakkledninger

Hittil har denne vinteren medført mange problemer med frosne vann- og kloakkledninger.

Kommunale ledninger eies og driftes av Nordreisa kommune.
Private ledninger eies og driftes av abonnent. Dette gjelder også stikkledninger som er felles for flere boliger/bygninger. Privat stikkledning regnes fra og med tilkoblingspunktet på kommunal ledning.
stengt vann_liten
09.02.10 - 31.03.10
Ved tette/frosne private ledninger, kan kommunen vanligvis utføre arbeid på oppdrag fra privat ledningseier. Slik situasjonen er i uke 6/10 og en tid framover, har vi dessverre ikke kapasitet til å bistå med tining/spyling av private ledninger. Kommunens ansatte i anleggsavdelingen jobber døgnet rundt for å holde drift på kommunale anlegg. Private ledningseiere må henvende seg til privat rørlegger/firma for å få tint opp frosne ledninger. Etter det vi kjenner til, holder nærmeste rørleggere til på Skjervøy som utfører slike oppdrag.
Web levert av CustomPublish AS